GospodarkaWiadomości z kraju

Coraz więcej Islandczyków przechodzi na emeryturę w wieku 65 lat

W​ ostatnich latach rośnie liczba osób w wieku 65-66 lat, które rozpoczynają pobieranie emerytury. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że ​​w 2007 r. około 25% osób w tym wieku zaczęło korzystać ze świadczeń emerytalnych. W roku 2022 odsetek ten wzrósł już do prawie 43%.

Zebrane dane pokazują również, że większość tej grupy otrzymuje wyłącznie emerytury i renty z funduszy emerytalnych, a wiele z tych osób nadal pozostaje na rynku pracy.

W ostatnich latach zwiększyła się możliwość wypłaty emerytury jeszcze przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego wynoszącego 67 lat. Tym samym, możliwe jest otrzymanie emerytury z systemu ubezpieczeń społecznych już w wieku 65 lat. Emerytura pobierana na tych warunkach, może być zarówno w częściowej kwocie, jak i w całości oraz po spełnieniu określonych warunków.

Większość funduszy emerytalnych oferuje swoim członkom możliwość otrzymania świadczeń emerytalnych po ukończeniu 60. roku życia, nawet jeśli nie przeszli oni jeszcze na emeryturę. Z tym, że pobieranie świadczeń na tych warunkach, zakłada wypłatę niższych miesięcznych kwot do końca życia. Jednak dane Urzędu Statystycznego wskazują, że jak dotąd niewiele osób w wieku 60–64 lat korzysta z tego prawa.

Źródło
mbl.is
Back to top button