Mojaislandia.com

logo mojaislandiacom

Aktualne obostrzenia Covid-19 na Islandii

Obowiązujące ograniczenia dotyczące Covid-19

 

Następujące reguły obowiązują od 12 listopada do 8 grudnia 2021 roku.


Obowiązująca maksymalna liczba osób w tej samej przestrzeni to 50, zarówno w przestrzeni publicznej, jak i prywatnej, jest jednak wyjątek który dotyczy szybkich testów (antygenowych). Ograniczenie liczby osób oraz dystansowe nie dotyczy dzieci urodzonych w lub po roku 2016.


Na imprezach dozwolone jest do 500 osób w tej samej przestrzeni, gdy spełnione są następujące warunki:

  • Każdy gość, urodzony w lub przed 2015 musi ukazać negatywny rezultat testu antygenowego, który nie może być starszy niż 48 godzin. Własne testy nie są akceptowane.
  • Limit odległości to 1 metr, z wyjątkiem sytuacji kiedy goście siedzą.
  • Każdy gość zostaje spisany na rejestr uczestniczących. Podać trzeba imię, kennitala oraz numer telefonu. Rejestr musi być przechowany przez dwa tygodnie od wydarzenia. Jeżeli goście mają określone stanowiska na których siedzą, muszą być wpisani do poprawnych miejsc.
  • Jeżeli nie możliwe jest zachowanie 1 metra odstępu każdy gość zobowiązany jest do noszenia maski.
  • W przerwach zakazana jest sprzedaż posiłków/przekąsek.


W każdym miejscu pracy oraz podczas wykonywania innych czynnościach związanych z pracą należy utrzymywać 1 metr odległości pomiędzy osobami które są sobie obce.


Użycie maski obowiązuje w miejscach gdzie nie możliwe jest utrzymanie 1 metra odległości pomiędzy obcymi osobami. Dzieci które urodziły się w lub po 2006 nie mają żadnego obowiązku noszenia masek. Maska musi zakrywać nos jak i usta. Osoby które nie są na tyle dojrzałe lub nie umieją poprawnie korzystać z maski są zwolnione z tego obowiązku, a także osoby które nie mogą z nich korzystać z powodów z zdrowotnych lub innych.


W pracach szkolnych obowiązuje zasada 50 osób z wyjątkiem dzieci urodzonych w lub po 2016 roku. Dzieci urodzone w lub po 2006 zwolnione z obowiązku noszenia masek. Pracowników przedszkoli nie obowiązuje reguła noszenia maski podczas komunikowania się z dziećmi w przedszkolu. Nauczyciele szkól podstawowych mogą zdjąć maskę po tym jak wszyscy zasiądą do lekcji. Nauczyciele oraz uczniowie szkól licealnych także mogą zdjąć maski po tym jak wszyscy zasiądą do lekcji. Przy pracy szkolnej dozwolone jest mieszanie grup na każdym poziomie szkoły. W każdej szkole dopuszczalne jest odstępstwo od limitu osób we wspólnych pomieszczeniach typu korytarz, wejścia do szkoły, jednak nie dotyczy to stołówek.


W sklepach spożywczych, aptekach oraz innych dozwolone jest do 50 osób na każdy przedział sklepu, lecz dodatkowo dozwolone jest 5 osób na każde 10 m2 aż do maksymalnej liczby 500 klientów, jeżeli możliwe zachowanie jest 1 metru odległości pomiędzy obcymi osobami.


W kinach, spektaklach lub wydarzeniach kulturalnych dozwolona liczba gości to również 50, każdy uczestniczący zobowiązany jest do noszenia maski. Dzieci urodzonych w lub po 2016 ta reguła nie obowiązuje. Obowiązuje zakaz robienia przerw oraz sprzedaży alkoholu podczas pokazów. Możliwe jest podniesienie dozwolonej liczby uczestników do 500, jeżeli każdy ukaże negatywny i nie starszy niż 48H rezultat testu antygenowego.


Na obrzędach, bierzmowaniach oraz innych wydarzeniach religijnych uczestniczyć może do 50 osób. Możliwe jest podniesienie dozwolonej liczby uczestników do 500, jeżeli każdy ukaże negatywny i nie starszy niż 48H rezultat testu antygenowego.


Restauracje w których dozwolony jest alkohol oraz kluby i puby mogą być otwarte do godziny 22:00 każdego dnia tygodnia, obowiązuje zasada 1 metra oraz do 50 osób w jednym pomieszczeniu. Każdy gość musi się zarejestrować imieniem, kennitala oraz numerem telefonu. Posiłki muszą być podawane siedzącym gościom. O 23:00 każdy gość musi opuścić miejsce.


Baseny, centra zdrowia oraz siłownie są otwarte lecz z ograniczeniem do 75% maksymalnej dozwolonej liczby gości. Należy dezynfekować sprzęt po użytkowaniu przez gości. Ta reguła nie obowiązuje dzieci urodzonych w lub po 2016.

Ośrodki narciarskie są otwarte lecz z ograniczeniem do 75% maksymalnej dozwolonej liczby gości. Obowiązuje reguła 1 metra odstępu między gośćmi oraz noszenia maski jeżeli nie możliwe jest jej przestrzeganie.


Uprawianie sportów jest dozwolone, zarówno na hali jak i na zewnątrz. Obowiązuje limit 50 osób. Należy zachować ostrożność, dezynfekować wspólnie używane przybory oraz zapewnić regularną i prawidłową wentylację pomieszczeń. Dozwolone jest do 50 gości na spotkaniach, każdy z nich musi mieć założoną maskę. Siedzenia muszą być ponumerowane oraz przypisane imieniem, kennitala oraz numerem telefonu.


Rozporządzenie nie obejmuje międzynarodowych lotnisk oraz portów, ani statków wykonujących połowy rybne. Nie dotyczy również zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki i podobnych instytucji, które wyznaczają własne specjalne reguły zapobiegawcze. Ministerstwo zdrowia trzyma się decyzji podjętej zeszłej wiosny, ważne firmy dla gospodarki krajowej mają pozwolenie na odstępowanie od reguł zapobiegawczych aby nie zakłócać pracy.


Sposoby zapobiegawcze:

Dezynfekować należy często powierzchnie, zwłaszcza takie jak klamki lub poręcze. Należy zapewnić dostęp do środków dezynfekcyjnych do rąk przy wejściach, ekranach dotykowych, wózkach sklepowych oraz ladach kasowych. Przypominać społeczeństwu oraz pracownikom profilaktyki zapobiegawczej za pomocą oznaczeń i znaków.

Powiązane wpisy

Aktualne obostrzenia Covid-19

Aktualne obostrzenia Covid-19 na Islandii Obowiązujące ograniczenia dotyczące Covid-19   Następujące reguły obowiązują od 12 listopada do 8 grudnia 2021 roku. Obowiązująca …

Wszystkie informacje o COVID-19 na Islandii Główne objawy COVID-19: Gorączka, kaszel, objawy przeziębienia, ból gardła, osłabienie, zmęczenie, ból kości, ból głowy, nagłe zmiany …